Refugee Story Kaxholmen

Refugeestory

På söndag den 24 januari bjuder Biosfärområde Östra Vätterbranterna in till en kväll där asylsökande berättar i bilder och dans om sin flykt till Sverige. Efter mötet hålls ett medlemsmöte om biosfärföreningens arbete med flyktingar. Nya och gamla medlemmar välkomna! För mer information om tid och plats: www.ostravatterbranterna.se.