Organisation

Sveriges Biosfärprogram utgörs av en Programkommitté och ett Biosfärråd.

Programkommittén är inriktande, beslutande och finansierande kommitté för Biosfärprogrammets verksamhet i Sverige. Naturvårdsverket är värd för programkommittén som sammanträder ca 4 gånger per år. Programkommittén spelar en viktig roll som nod och kontaktförmedlare i ett nationellt och internationellt nätverk med rollen att underlätta samarbete. Internationell samordning mellan Biosfärprogrammet och andra FN-program/organ, samt granskning av biosfäransökningar och kandidaturer är några av programkommitténs uppgifter.

Ledamöter:
Göran Blom, ordf., Naturvårdsverket
Sandro Caruso, Formas
Olof Olsson, Stockholm Resilience Centre
Peter Blombäck/Dan Rydberg, Skogsstyrelsen
Johanna MacTaggart, nationell koordinator, Biosfärrådet

 

Biosfärrådet är Biosfärprogrammets operativa och genomförandeorgan och har som uppgift att bidra till långsiktighet och stabilitet i programmets utveckling. Detta uppnås genom att Biosfärrådet stödjer och faciliterar projekt i biosfärområden och biosfärkandidatområden. Kommunikation, nätverkande och erfarenhetsutbyte är centralt för Biosfärprogrammet. Möten, konferenser och workshops anordnas årligen, gärna som samarrangemang och knutet till ett biosfärområde eller ett biosfärkandidatområde.

Ledamöter:
Johanna MacTaggart, ordf., Nationell koordinator, Biosfärområde Vänerskärgården med Kinnekulle
Carina Wettemark, Koordinator Biosfärområde Kristianstads Vattenrike
Cristina Ericson Turstam, Koordinator Biosfärområde Älvlandskapet Nedre Dalälven
Josefin Gustavsson, Koordinator Biosfärområde Östra Vätterbranterna
Heleen Podsedkowska, Koordinator Biosfärområde Blekinge Arkipelag
Hanna Alfredsson, Koordinator för Biosfärkandidat Voxnadalen
Johanna Gardeström, Koordinator för Biosfärkandidat Vindelälven-Juhtatdahka