Fiskeområde Vänerskärgården med Kinnekulle delar med sig av sina erfarenheter

Spikens fiskehamn

Foto: Biosfärkontoret Mariestad

Den 29-30 januari 2015 arrangerar Biosfärområde Vänerskärgården med Kinnekulle en nationell fiskekonferens i Lidköping på temat: Livskraftigt fiske – även i framtiden! Konferensen arrangeras i syfte att dela med oss av de erfarenheter vi gjort av att under flera år driva ett Fiskeområde: Vad blev resultatet av satsningen? Vad har vi lärt oss? Hur går vi vidare med arbetet för att säkra ett livskraftigt fiske i Vänern – även i framtiden?

Konferensen vänder sig till nyckelpersoner som på olika sätt berörs av fiskerinäringen – inklusive beslutsfattande och utvecklingsarbete kring fiskerifrågor. Deltagarlistan omfattar bl a representanter från Havs- och vattenmyndigheten, Jordbruksverket, olika fiskeområden runt om i landet, universitet, kommuner, länsstyrelser, vattenvårdsförbund, yrkesfiskare, sportfiskare m fl.

Klocka här för information om program m.m.

 

Designtävling i Vänerskärgården med Kinnekulle

Bihotell

Foto: Biosfärkontoret Mariestad

Designtävlingen som utlystes i början av sommaren 2014 är nu avgjord och tre värdiga vinnare har utnämnts. Första priset gick till Linda Loland och hennes fantastiska Bi-Hotell som du ser här på bilden intill. Du hittar juryns motivering och de övriga vinnarbidragen här>>. Ett stort tack till alla som skickade in bidrag och ett stort tack till vår jury som hade det svåra uppdraget att utse endast tre vinnare bland alla fantastiska designer.

EuroMAB 2015 i Estland

 

Just nu pågår förberedelserna för fullt. EuroMAB 2015 hålls den 19-23 maj i Haapsalu, Estland. Konferensen tema är: Biosphere Reserves – From Heritage to Sustainable Innovation.

EuroMAB är ett delregionalt nätverk inom MAB. Människor från biosfärområden inom EuroMAB-regionen träffas vartannat år för att utbyta erfarenheter och för att bidra till MAB-programmets utveckling. Är du intresserad av att åka på EuroMAB 2015? Du hittar mer information och registrering på konferensens hemsida.