Vattenrikets utvärdering godkänd med beröm!

Istervy Kristianstads Vattenrike
Foto: Patrik Olofsson

Kristianstads Vattenrike är ett föredöme för biosfärområden i världen! Med de fina orden godkänner MAB-ICC, den globala styrelsen för Biosfärprogrammet, Kristianstads Vattenrikes utvärdering av de första 10 åren som biosfärområde.

(mer…)

Lansering av OASIIS – plattform för samhällsentreprenörer

Lansering av OASIIS

https://vimeo.com/156821029

I samband med fjärde Världskongressen för Biosfärområden lanseras en on-line plattform som ska synliggöra värdet av samhällsentreprenörskap och grön ekonomi i biosfärområden i världsnätverket. OASIIS = Open Access Independent Income Streams. Är du en samhällsentreprenör i ett biosfärområde som vill vara en del av OASIIS? Kontakta: johanna.mactaggart@vanerkulle.se

Nominera till Svenska Unescorådets Unescopris!

Nominering till Unescopris

Nominera till Svenska Unescorådets Unescopris 2016 senast den 15 februari! Syftet med priset ”Årets Unescopris” är att uppmärksamma en framstående insats och stärka och utveckla samarbetet mellan organisationer och myndigheter i det svenska Unesconätverket. Och att sprida information om bredden i Unescos verksamhet. Vem vill du nominera?
Läs mer på – http://www.unesco.se/unescopriset/

Refugee Story Kaxholmen

Refugeestory

På söndag den 24 januari bjuder Biosfärområde Östra Vätterbranterna in till en kväll där asylsökande berättar i bilder och dans om sin flykt till Sverige. Efter mötet hålls ett medlemsmöte om biosfärföreningens arbete med flyktingar. Nya och gamla medlemmar välkomna! För mer information om tid och plats: www.ostravatterbranterna.se.

Samarbetsnätverk i landskapet – möjligheter och utmaningar

KSLA logga

LANDSKAPSFORUM 2016

Landskapet är vår gemensamma resurs och vårt gemensamma ansvar. Landskapet erbjuder helhetsperspektiv där natur och kultur samverkar. På detta seminarium, som arrangeras av Landskapsnoden vid KSLA i samarbete med flera myndigheter, vill vi diskutera möjligheter och utmaningar när det gäller olika former av lokal och regional samverkan i landskapet. Landskapsforum hålls på Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien den 7-8 april 2016. För mer information: LANDSKAPSFORUM 2016.

Mariestad testar lösningar för fossilfria transporter

Mariestads knUnesco_Varnerskargarden

Biosfärkommunen Mariestad agerar utifrån rollen som internationellt modellområde för hållbar samhällsutveckling. Här utvecklas lokala lösningar på globala utmaningar! Mariestad satsar i linje med regeringens mål om en fossilfri fordonsflotta i Sverige år 2030. Kommunstyrelsen har fattat beslut om inköp och drift av tre elektriska testfordon samt att etablera en vätgasstation i Mariestad. Mariestad blir därmed första mindre kommun i Sverige att delta i utveckling och testning av olika typer av hållbara transportlösningar. Här kan du läsa mer om initiativet: www.mariestad.se.