Internationellt utbyte med fokus på hållbart företagande

Koffa - lokal sägen i Vänern

Koffa – lokal sägen kring Vänern

Skärgårdshavet i Finland lyfte goda exempel från Biosfärområde Vänerskärgården med Kinnekulle som inspiration för lokala företagare. Hållbar utveckling är en drivkraft som föder innovation som skapar förutsättningar för vår gemensamma framtid. Hållbart företagande stod i fokus på… Läs mer

(mer…)

Ny rapport visar Biosfärområdenas bidrag till att genomföra Agenda 2030

karta på biosfärområden i sverige

Naturvårdverket har tagit fram en rapport med syfte att undersöka hur Unescos Biosfärprogram kan bidra till arbetet med Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling i Sverige samt att identifiera tillvägagångssätt för att stärka och utveckla Biosfärprogrammet i Sverige på nationell nivå. Sveriges biosfärområden och Svenska Unescorådet har medverkat i arbetet med rapporten. Du kan ladda ner hela rapporten här: www.naturvardsverket.se/978-91-620-6742-7

Populärversion på svenska: Sveriges biosfärområden och Agenda 2030 och på engelska:Biosphere Reserves and the 2030 Agenda

 

Styrelsekonferens för Sveriges biosfärområden

Gruppfoto konferensdeltagare
Deltagare vid mötet för Biosfärområdesstyrelserna i Gränna
Foto: (C) Ola Jennersten, Naturfotograferna, IBL Bildbyrå

Den 27-28 september 2016 hölls den årliga konferensen för biosfärområdenas styrelser. Biosfärområde Östra Vätterbranterna var värd för mötet som syftar till att ge möjlighet för erfarenhetsutbyte och inspirerande samtal. Denna konferens var den tredje. Alla Sveriges biosfärområden och kandidatområden bjöds in till konferensen som slutligen samlade 26 personer från 3 biosfärområden och 2 kandidatområden: Blekinge Arkipelag, Vänerskärgården med Kinnekulle, Östra Vätterbranterna, Voxnadalen och Vindelälven-Juhtatdahka.

Solen strålade då Voxnadalen presenterade sin Unescoansökan

Hanna Alfredsson, koordinator Biosfärkandidat Voxnadalen
Hanna Alfredsson, koordinator, Biosfärkandidat Voxnadalen

Biosfärkandidat Voxnadalen har sedan drygt ett år tillbaka arbetat flitigt med sin ansökan till Unesco. Den 7 september 2016 presenterades den första versionen som nu går ut på remiss. I strålande solsken guidades de inbjudna gästerna i Hamra Nationalpark, varefter Hanna Alfredsson, koordinator, presenterade det tilltänkta biosfärområdet. Största delen av området ligger i Ovanåkers och Ljusdals kommuner, men delar finns även i Bollnäs, Rättviks och Härjedalens kommuner. Om allt går vägen kommer avrinningsområdet kring Voxnan att utses till ett biosfärsområde sommaren 2018.

Blekinge Arkipelag har nybakade Biosfärambassadörer

Biosfärambassadörer i Blekinge Arkipelag

30 biosfärambassadörer har diplomerats i biosfärområde Blekinge Arkipelag. Av dem åkte 20 med på en utflykt i biosfärområdet, där två av biosfärambassadörerna  guidade de övriga. En tidningsartikel och en radiointervju med två nybakade biosfärambassadörer blev resultatet av spridningen av nyheten till media.

Idag firas Nationella Biosfärdagen runt om i Sverige

I am part of the biosphere T-shirt

Den 2 juni är det Nationella Biosfärdagen, då Sveriges fem biosfärområden hyllas. Biosfärdagen har firats sedan 2012 för att uppmärksamma biosfärområdenas uppdrag att vara modellområden för hållbar utveckling. Aktiviteterna ser olika ut. Kristianstads Vattenrike erbjuder bussresa till Vattenrikets värdefulla vattendrag och Blekinge Arkipelag diplomerar nya Biosfärambassadörer under festliga former. Biosfärområde Älvlandskapet Nedre Dalälven, som fyller fem år i år, firar biosfärdagen genom att märka ut eken som planterades i samband med biosfärområdets invigning. Vänerskärgården med Kinnekulle firar Biosfärdagen i Österplana på Kinnekulle, där årets Biosfärstipendium delas ut till Naturskyddsföreningen i Lidköping.

Vattenrikets utvärdering godkänd med beröm!

Istervy Kristianstads Vattenrike
Foto: Patrik Olofsson

Kristianstads Vattenrike är ett föredöme för biosfärområden i världen! Med de fina orden godkänner MAB-ICC, den globala styrelsen för Biosfärprogrammet, Kristianstads Vattenrikes utvärdering av de första 10 åren som biosfärområde.

(mer…)

Lansering av OASIIS – plattform för samhällsentreprenörer

Lansering av OASIIS

https://vimeo.com/156821029

I samband med fjärde Världskongressen för Biosfärområden lanseras en on-line plattform som ska synliggöra värdet av samhällsentreprenörskap och grön ekonomi i biosfärområden i världsnätverket. OASIIS = Open Access Independent Income Streams. Är du en samhällsentreprenör i ett biosfärområde som vill vara en del av OASIIS? Kontakta: johanna.mactaggart@vanerkulle.se