Östra Vätterbranterna

Öster om Vättern utbreder sig ett mångfacetterat och ur flera aspekter unikt landskap. Topografin gör området ovanligt småskaligt och variationsrikt och på en sträcka av endast några kilometer täcks fyra odlingszoner in. Inom Östra Vätterbranterna ligger nästintill orörda brantmiljöer tätt intill välhävdade lövängar. Här finns också allt ifrån större tätorter till tysta skogslandskap.

I slutet på 1990-talet startades Östra Vätterbrantsprojektet med syftet att samla de viktigaste aktörerna som på olika sätt har intresse av landskapets resurser och värden; LRF, Södra, Gränna Skogsgrupp, Världsnaturfonden WWF, Jönköpings kommun, Skogsstyrelsen och Länsstyrelsen i Jönköpings län.

Tillsammans har man enats om följande vision för området: ”Vi är alla en del av biosfären”. Flera olika projekt syftar till att uppnå visionen och sprida de erfarenheter som har genererats inom området. Välkommen att besöka våra demonstrationsområden – Östra Vätterbranternas pärlor där praktik och kunskap om ett hållbart nyttjande av naturen visas upp för allmänheten.

www.ostravatterbranterna.se