Ny rapport visar Biosfärområdenas bidrag till att genomföra Agenda 2030

karta på biosfärområden i sverige

Naturvårdverket har tagit fram en rapport med syfte att undersöka hur Unescos Biosfärprogram kan bidra till arbetet med Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling i Sverige samt att identifiera tillvägagångssätt för att stärka och utveckla Biosfärprogrammet i Sverige på nationell nivå. Sveriges biosfärområden och Svenska Unescorådet har medverkat i arbetet med rapporten. Du kan ladda ner hela rapporten här: www.naturvardsverket.se/978-91-620-6742-7

Populärversion på svenska: Sveriges biosfärområden och Agenda 2030 och på engelska:Biosphere Reserves and the 2030 Agenda