Miniseminarium på Naturvårdsverket

Unesco_Alvlandskapet_SV

Den 11 mars presenteras Nedre Dalälvssamarbetet under ett miniseminarium på Naturvårdsverket. Information om satsningar på älvängar, myggbekämpning, Biosfärområdet och livskraftiga fiskbestånd.

Läs hela inbjudan Miniseminarium på Naturvårdsverket.