Kontakt

Johanna MacTaggart

Nationell koordinator, Ordförande i Biosfärrådet 

Biosfärkontoret
Box 77
542 21 Mariestad
Sweden

johanna.mactaggart@biosfarprogrammet.se

070-660 05 07

 

Göran Blom

Programkommitténs ordförande 
goran.blom@naturvardsverket.se
010-698 17 11

 

Olof Olsson

Ledamot i Programkommittén 
olof.olsson@su.se

 

Sandro Caruso

Ledamot i Programkommittén 
sandro.caruso@formas.se

 

Peter Blombäck

Ledamot i Programkommittén 
peter.blomback@skogsstyrelsen.se

 

Dan Rydberg

Ledamot i Programkommittén 

dan.rydberg@skogsstyrelsen.se