På gång

2017

 

8 november: Programkommittén sammanträder

Nationella kommittén för Biosfärprogrammet sammanträder 4-5 gånger per år. Programkommittén är inriktande och beslutande och sammankallas av ordförande Göran Blom.

 

—————————————————————————————

Genomförda aktiviteter

24 januari: Möte Programkommittén, Plats: Havs och Vattenmyndigheten Göteborg

8-10 mars: Internationellt utbyte med England
I början av mars får vi besök av en delegation från England för att undersöka förutsättningar för ett utvecklat utbyte mellan aktörer i Sverige och England kring approacher för hållbar utveckling med skogen som källa.

3-4 april: EuroMAB 2017 – Building a sustainable future together
EuroMAB är ett regionalt nätverket som träffas vartannat år. I år är Frankrike värdland och konferensen äger rum i Sarlat, Biosfärområde Dordogne Basin.

Euromab 2017 seeks to identify which new types of partnerships are necessary for an ecological transition, how to set them up, and how to durably maintain and promote them. The aim is to involve or enhance the involvement of other socio-economic, scientific and university actors, as well as artists and communication specialists.
EuroMAB 2017 also focuses on the links built up by individuals with nature and with their territory and seeks to reinforce these links to attain the sustainable development goals.
EuroMAB 2017, will facilitate setting up collective approaches and collaborative projects by organizing conferences and participative workshops.

1 juni: Programkommittén sammanträder i Stockholm

Nationella kommittén för Biosfärprogrammet sammanträder 4-5 gånger per år. Programkommittén är inriktande och beslutande och sammankallas av ordförande Göran Blom.

2 juni: Nationella Biosfärdagen
Denna dag tillägnas Sveriges biosfärområden. Den syftar till att sätta fokus på hållbarhetsfrågor på lokala platser och nationellt. Visst är det värt att fira. Håll utkik när det närmar sig, för på biosfärområdenas hemsidor kan du läsa vilka lokala arrangemang som planeras.

Frukostseminarium: Unescos biosfärområden bidrar till att uppnå de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030. Program, plats: Svenska Unescorådet

Lunchseminarum: Unescos biosfärområden bidrar till att uppnå de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030, plats: Naturvårdsverket

Biosfärbuss från källa till hav: Kristianstads Vattenrike firar nationella Biosfärdagen med en bussresa till projekt som Biosfärenheten driver. Bussen avgår från naturum och tar oss till nyanlagda våtmarker, vackra besöksplats Vramsån och Äspets nya utemuseum vid havet. Biljett 50 kr. Glöm inte att ta med fika.

Utdelning Biosfärstipendium 2017: Biosfärområde Vänerskärgården med Kinnekulle

Biosfärlunch: Besök naturum och Färnebofjärdens Nationalpark och ät en närproducerad lunch på Udden Café & Konferens. Plats: Gysinge

3 juni: Exkursion i Hållbara beteslandskap: Program, plats: Biosfärkandidat Vindelälven-Juhtatdahka

12-15 juni: MAB-ICC, 29th session i Paris

MAB-ICC är den globala styrelsen för biosfärprogrammet. Styrelsen träffas årligen och beslutar om att utse nya biosfärområden, antar programstrategier mm. I styrelsen finns 34 länder representerade och Sverige är invald under perioden 2013-2017, genom delegat Johanna MacTaggart.

26-28 juni: Öråd

Varje år hålls ett öråd för biosfärområdenas koordinatörer. Örådet är en plats för koordinatörerna att utbyta erfarenheter och prata om strategiska frågor.

30 augusti: Programkommittén sammanträder

Nationella kommittén för Biosfärprogrammet sammanträder 4-5 gånger per år. Programkommittén är inriktande och beslutande och sammankallas av ordförande Göran Blom.

26-27 september: Nationell styrelsekonferens, Vänerskärgården med Kinnekulle

Konferensen gynnar erfarenhetsutbyte mellan biosfärområdenas styrfunktioner.

30 september: Deadline för nominering av nya biosfärområden samt överlämna 10-årsutvärdering

Nationella programkommittéer är välkomna att sända aktuella handlingar till Unesco fram till sista september.

16-18 oktober: NordMAB 2017 i Danmark
NordMAB samlar åtta länder i ett delregionalt nätverk för regelbundna träffar. Länder som tangerar polcirkeln samt de tre baltiska länderna ingår i nätverket. I år är Danmark värdland för konferensen. Program och inbjudan: NordMAB 2017