På gång

2018

 

18 januari: Programkommittén sammanträder

Nationella kommittén för Biosfärprogrammet sammanträder 4-5 gånger per år. Programkommittén är inriktande och beslutande och sammankallas av ordförande Göran Blom.

 

Januari-April: Biosfärutmaningen 2018 – Min plats i Biosfären*

Biosfärutmaningen riktar sig till förskolor och grundskolor i biosfärområden och i år innebär den att klassen ska visa upp en favoritplats. Platsen kan vara ett ställe som är viktig för eleverna. En plats där man kan hämta ny energi, får lugn och ro, eller ett ställe där man får busa o tävla så mycket man vill! Tillsammans kommer klasserna att visa upp ett helt gäng vackra, härliga och häftiga platser. Årets biosfärutmaning sker i samverkan med projektet *Här finns liv som ska inspirera, lyfta och levandegöra det engagerade arbete som pågår runtom i Biosfärområde Vänerskärgården med Kinnekulle för att stärka en hållbar samhällsutveckling. Resultatet av årets biosfärutmaning kommer att visas vid den nya utställningen *Här finns liv på naturum Vänerskärgården vid Läckö slott.

Skolor i biosfärområden i Sverige och runt om i världen kommer att bjudas in att delta i utmaningen för att visa upp favoritplatser i sina områden. Mer information om utmaningen och anmälan finns här: http://vanerkulle.org/2018/01/08/biosfarutmaningen-2018/

 

19 mars: Programkommittén sammanträder

Nationella kommittén för Biosfärprogrammet sammanträder 4-5 gånger per år. Programkommittén är inriktande och beslutande och sammankallas av ordförande Göran Blom.

 

20-21 mars: Workshop om Biosfärambassadörer

 

31 maj: Programkommittén sammanträder

Nationella kommittén för Biosfärprogrammet sammanträder 4-5 gånger per år. Programkommittén är inriktande och beslutande och sammankallas av ordförande Göran Blom.

 

2 juni: Nationella Biosfärdagen
Denna dag tillägnas Sveriges biosfärområden. Den syftar till att sätta fokus på hållbarhetsfrågor på lokala platser och nationellt. Visst är det värt att fira. Håll utkik när det närmar sig, för på biosfärområdenas hemsidor kan du läsa vilka lokala arrangemang som planeras.

 

9 juni: Invigning av utställningen *Här finns liv, Läckö slott

Lär om Agenda2030 och de hållbara aktiviteter som pågår inom Unescos Biosfärområde Vänerskärgården med Kinnekulle när Läckö slott slår upp sina portar för säsongen. *Här finns liv innefattar en speciellt framtagen interaktiv utställning, en naturstig och olika aktiviteter som föreläsningar. Inne på naturum finner du Sveriges kanske största kartspel i form av en 1,2 X 6 meter lång kartbild, illustrerad av Veronica Jensen. Genom appen *Här finns liv  vägleds du att söka globala frågor, och lokala svar. Utmed naturstigen kan barnen klättra på fina träskulpturer. Genom att besvara appens frågor lär sig hela familjen mer om ekosystem och biologisk mångfald, och du får också veta vilka dina naturliga superkrafter är och hur de kan bidra till det hållbara samhället. Som om detta inte vore nog kan du också se utställningen Biosfärens mönster inne på slottet. Under våren 2015 visualiserades samspelet mellan människan och biosfären i denna utställning på Svenskt Tenn, där konstnärerna Eric Ericson, Jesper Waldersten, Liselott Watkins och Stina Wirsén tolkade centrala begrepp och insikter från Beijerinstitutets forskning. Mer info: www.vanerkulle.se och https://www.svenskttenn.se/sv/magasin/biosfarens-monster/

 

18-20 juni: Öråd

Varje år hålls ett öråd för biosfärområdenas koordinatörer och nationella programkommittén. Örådet är ett tillfälle för erfarenhetsutbyte och för att utveckla strategiska frågor.

 

23-27 Juli: MAB-ICC, 30th session

MAB-ICC är den globala styrelsen för biosfärprogrammet. Styrelsen träffas årligen och beslutar om att utse nya biosfärområden, antar programstrategier mm. I styrelsen finns 34 länder representerade och Sverige är invald under perioden 2018-2022, genom delegat Johanna MacTaggart.

 

4 september: Programkommittén sammanträder

Nationella kommittén för Biosfärprogrammet sammanträder 4-5 gånger per år. Programkommittén är inriktande och beslutande och sammankallas av ordförande Göran Blom.

 

26-27 september: Nationell styrelsekonferens, Kristianstads Vattenrike

Konferensen gynnar erfarenhetsutbyte mellan biosfärområdenas styrfunktioner.

 

30 september: Deadline för nominering av nya biosfärområden samt överlämna 10-årsutvärdering

Nationella programkommittéer är välkomna att sända aktuella handlingar till Unesco fram till sista september.

 

20 november: Programkommittén sammanträder

Nationella kommittén för Biosfärprogrammet sammanträder 4-5 gånger per år. Programkommittén är inriktande och beslutande och sammankallas av ordförande Göran Blom.

—————————————————————————————

Genomförda aktiviteter 2017

24 januari: Möte Programkommittén, Plats: Havs och Vattenmyndigheten Göteborg

8-10 mars: Internationellt utbyte med England
I början av mars får vi besök av en delegation från England för att undersöka förutsättningar för ett utvecklat utbyte mellan aktörer i Sverige och England kring approacher för hållbar utveckling med skogen som källa.

3-4 april: EuroMAB 2017 – Building a sustainable future together
EuroMAB är ett regionalt nätverket som träffas vartannat år. I år är Frankrike värdland och konferensen äger rum i Sarlat, Biosfärområde Dordogne Basin.

Euromab 2017 seeks to identify which new types of partnerships are necessary for an ecological transition, how to set them up, and how to durably maintain and promote them. The aim is to involve or enhance the involvement of other socio-economic, scientific and university actors, as well as artists and communication specialists.
EuroMAB 2017 also focuses on the links built up by individuals with nature and with their territory and seeks to reinforce these links to attain the sustainable development goals.
EuroMAB 2017, will facilitate setting up collective approaches and collaborative projects by organizing conferences and participative workshops.

1 juni: Programkommittén sammanträder i Stockholm

Nationella kommittén för Biosfärprogrammet sammanträder 4-5 gånger per år. Programkommittén är inriktande och beslutande och sammankallas av ordförande Göran Blom.

2 juni: Nationella Biosfärdagen
Denna dag tillägnas Sveriges biosfärområden. Den syftar till att sätta fokus på hållbarhetsfrågor på lokala platser och nationellt. Visst är det värt att fira. Håll utkik när det närmar sig, för på biosfärområdenas hemsidor kan du läsa vilka lokala arrangemang som planeras.

Frukostseminarium: Unescos biosfärområden bidrar till att uppnå de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030. Program, plats: Svenska Unescorådet

Lunchseminarum: Unescos biosfärområden bidrar till att uppnå de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030, plats: Naturvårdsverket

Biosfärbuss från källa till hav: Kristianstads Vattenrike firar nationella Biosfärdagen med en bussresa till projekt som Biosfärenheten driver. Bussen avgår från naturum och tar oss till nyanlagda våtmarker, vackra besöksplats Vramsån och Äspets nya utemuseum vid havet. Biljett 50 kr. Glöm inte att ta med fika.

Utdelning Biosfärstipendium 2017: Biosfärområde Vänerskärgården med Kinnekulle

Biosfärlunch: Besök naturum och Färnebofjärdens Nationalpark och ät en närproducerad lunch på Udden Café & Konferens. Plats: Gysinge

3 juni: Exkursion i Hållbara beteslandskap: Program, plats: Biosfärkandidat Vindelälven-Juhtatdahka

12-15 juni: MAB-ICC, 29th session i Paris

MAB-ICC är den globala styrelsen för biosfärprogrammet. Styrelsen träffas årligen och beslutar om att utse nya biosfärområden, antar programstrategier mm. I styrelsen finns 34 länder representerade och Sverige är invald under perioden 2013-2017, genom delegat Johanna MacTaggart.

26-28 juni: Öråd

Varje år hålls ett öråd för biosfärområdenas koordinatörer. Örådet är en plats för koordinatörerna att utbyta erfarenheter och prata om strategiska frågor.

30 augusti: Programkommittén sammanträder

Nationella kommittén för Biosfärprogrammet sammanträder 4-5 gånger per år. Programkommittén är inriktande och beslutande och sammankallas av ordförande Göran Blom.

26-27 september: Nationell styrelsekonferens, Vänerskärgården med Kinnekulle

Konferensen gynnar erfarenhetsutbyte mellan biosfärområdenas styrfunktioner.

30 september: Deadline för nominering av nya biosfärområden samt överlämna 10-årsutvärdering

Nationella programkommittéer är välkomna att sända aktuella handlingar till Unesco fram till sista september.

16-18 oktober: NordMAB 2017 i Danmark
NordMAB samlar åtta länder i ett delregionalt nätverk för regelbundna träffar. Länder som tangerar polcirkeln samt de tre baltiska länderna ingår i nätverket. I år är Danmark värdland för konferensen. Program och inbjudan: NordMAB 2017

16 november: Programkommittén sammanträder

Nationella kommittén för Biosfärprogrammet sammanträder 4-5 gånger per år. Programkommittén är inriktande och beslutande och sammankallas av ordförande Göran Blom.