Frukostseminarium på Biosfärdagen 2 juni

karta på biosfärområden i sverige

På Biosfärdagen 2 juni bjuder Svenska Unescorådet in till frukostseminarium för att diskutera hur Unescos biosfärområden bidrar till att uppnå de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030. Seminariet baseras på Naturvårdsverkets rapport om Unescos biosfärområden i Sverige och deras bidrag till de globala hållbarhetsmålen. Det blir också tillfälle för diskussion om åtgärder för att stärka Unescos biosfärområden i Sverige. I seminariet deltar Mats Djurberg, generalsekreterare för Svenska Unescorådet, Johanna Mac Taggart, Nationell koordinator för Unescos biosfärprogram i Sverige, Lisen Schultz, Forskare, Stockholm Resilience Centre och författare av Naturvårdsverkets rapport samt Markus Larsson, Programchef för Klimat och miljö, tankesmedjan Fores.

Tid och plats:

Fredagen den 2 juni klockan 9:00 – 10:30

Svenska Unescorådet, Tegelbacken 2, Stockholm (mitt emot Sheraton)

Kaffe, te och frukostmackor serveras från klockan 8:30

Anmälan till Svenska Unescorådet krävs.

Älvlandskapet – Fem år som biosfärområde

Logga färg svensk_liten

Det är drygt fem år sedan Älvlandskapet Nedre Dalälven utnämndes till Biosfärområde och fick uppdraget att utveckla lokala lösningar på globala utmaningar. I Biosfärområdets sammanställning av verksamhetens första fem år lyfts det viktiga arbetet utifrån särskilda fokusområden. läs om biosfärambassadörer, myggbekämpning, hållbar turism, fiskevård och mycket mer: Verksamhet fem år som biosfärområde

 

Ny rapport visar Biosfärområdenas bidrag till att genomföra Agenda 2030

karta på biosfärområden i sverige

Naturvårdverket har tagit fram en rapport med syfte att undersöka hur Unescos Biosfärprogram kan bidra till arbetet med Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling i Sverige samt att identifiera tillvägagångssätt för att stärka och utveckla Biosfärprogrammet i Sverige på nationell nivå. Sveriges biosfärområden och Svenska Unescorådet har medverkat i arbetet med rapporten. Du kan ladda ner hela rapporten här: www.naturvardsverket.se/978-91-620-6742-7

Populärversion på svenska: Sveriges biosfärområden och Agenda 2030 och på engelska:Biosphere Reserves and the 2030 Agenda

 

Styrelsekonferens för Sveriges biosfärområden

Gruppfoto konferensdeltagare
Deltagare vid mötet för Biosfärområdesstyrelserna i Gränna
Foto: (C) Ola Jennersten, Naturfotograferna, IBL Bildbyrå

Den 27-28 september 2016 hölls den årliga konferensen för biosfärområdenas styrelser. Biosfärområde Östra Vätterbranterna var värd för mötet som syftar till att ge möjlighet för erfarenhetsutbyte och inspirerande samtal. Denna konferens var den tredje. Alla Sveriges biosfärområden och kandidatområden bjöds in till konferensen som slutligen samlade 26 personer från 3 biosfärområden och 2 kandidatområden: Blekinge Arkipelag, Vänerskärgården med Kinnekulle, Östra Vätterbranterna, Voxnadalen och Vindelälven-Juhtatdahka.

Solen strålade då Voxnadalen presenterade sin Unescoansökan

Hanna Alfredsson, koordinator Biosfärkandidat Voxnadalen
Hanna Alfredsson, koordinator, Biosfärkandidat Voxnadalen

Biosfärkandidat Voxnadalen har sedan drygt ett år tillbaka arbetat flitigt med sin ansökan till Unesco. Den 7 september 2016 presenterades den första versionen som nu går ut på remiss. I strålande solsken guidades de inbjudna gästerna i Hamra Nationalpark, varefter Hanna Alfredsson, koordinator, presenterade det tilltänkta biosfärområdet. Största delen av området ligger i Ovanåkers och Ljusdals kommuner, men delar finns även i Bollnäs, Rättviks och Härjedalens kommuner. Om allt går vägen kommer avrinningsområdet kring Voxnan att utses till ett biosfärsområde sommaren 2018.

Idag firas Nationella Biosfärdagen runt om i Sverige

I am part of the biosphere T-shirt

Den 2 juni är det Nationella Biosfärdagen, då Sveriges fem biosfärområden hyllas. Biosfärdagen har firats sedan 2012 för att uppmärksamma biosfärområdenas uppdrag att vara modellområden för hållbar utveckling. Aktiviteterna ser olika ut. Kristianstads Vattenrike erbjuder bussresa till Vattenrikets värdefulla vattendrag och Blekinge Arkipelag diplomerar nya Biosfärambassadörer under festliga former. Biosfärområde Älvlandskapet Nedre Dalälven, som fyller fem år i år, firar biosfärdagen genom att märka ut eken som planterades i samband med biosfärområdets invigning. Vänerskärgården med Kinnekulle firar Biosfärdagen i Österplana på Kinnekulle, där årets Biosfärstipendium delas ut till Naturskyddsföreningen i Lidköping.