Biosfärområde Älvlandskapet Nedre Dalälven

De mycket höga och unika naturvärdena vid Nedre Dalälven har skapats av älven samt mötet mellan nordligt och sydligt i svensk natur. Här går den naturliga norrlandsgränsen “limes norrlandicus”. Hit upp når den mellaneuropeiska lövskogsregionen och här börjar Norrlands väldiga barrskog. De höga naturvärdena kan sammanfattas med att inget annat område i Skandinavien har en så stor artrikedom av ryggradsdjur (däggdjur, fåglar och fiskar).
Ibland korsar älven rullstensåsar. Då bildas spännande långa, smala näs och öar, ofta med inbjudande sandstränder. Därför har älven och kusten härliga badplatser med gott om plats för alla.
Stora delar skyddas genom naturreservat och andra bestämmelser eller markägarnas egna insatser. Det är ingen tillfällighet att en central del är nationalpark.

Fågellivet
De höga naturvärdena i området märks tydligt genom det rika fågellivet. Nedre Dalälvens symbol är fiskgjusen och den är vanligare här än i något annat område i Europa. Havsörnen häckar på många platser och är en vanlig syn över älvens stora fjärdar. Området är berömt för sina ugglor och hackspettar. Alla Sveriges åtta hackspettsarter finns vid Nedre Dalälven.
Våren är den tid man starkast upplever fågellivet. Då är också älven rastlokal för alla flyttfåglar. Du kan se tusentals sångsvanar, tranor, gäss och andra arter bjuda på naturens egen symfoni.

Spännande fiske
Nedre Dalälven är ett 20 mil spännande fiskeområde i stora fjärdar med oräkneliga öar, åtskilda av forsområden. Här finns också mängder av småsjöar i omgivande skogar. Nedre Dalälven har ett av de artrikaste fiskebestånden i hela landet, med över 30 olika fiskarter. I strömmarna fiskas främst efter harr och öring och i fjärdar och sjöar efter grov gädda, abborre och gös. Vid Älvkarleby, strax innan älven når havet, finns också en av Europas bästa fiskeplatser för havsöring och lax.
Många har upptäckt att Nedre Dalälven nog är Sveriges mest kompletta fiskeområde. Även om området är välbesökt, så erbjuder dessa stora vattenytor också plats för dem som vill vara mera ensamma i sitt umgänge med naturen.

De första människorna
Efter istiden täckte en havsvik av Litorinahavet det som idag är Nedre Dalälven.  När landet höjde sig ur havet blev området snart attraktivt för människorna. Från tiden ca 4 000 år f Kr har man funnit lika många trindyxor efter det äldre stenåldersfolket som i övriga Gästrikland, Dalarna, Västmanland och Uppland tillsammans. Där havsviken senare drog sig tillbaka finner man spår efter den yngre stenålderskulturen. Under bronsåldern och den äldre järnåldern, 1 500 f Kr – 500 e Kr övergår människorna i området från att leva enbart på jakt och fiske till att bli bofasta och börja bruka jorden.

Bondbyarna
Dagens många rödmålade bondbyar i området har ibland en historia på tusen år eller mera.  Under den senare delen av medeltiden blev bergsmansbruket av stor betydelse för många bönder i området. Jordbruksmiljöerna i bygden är av stort kulturhistoriskt intresse genom att den öppna bygden behållit sin urgamla utbredning.

Bruken
På 1600-talet sker stora förändringar då de för området så typiska stora bruken anläggs, med hjälp av tyskar, valloner och andra utifrån kommande. Många av bruken är fortfarande välbehållna med bruksherrgården i centrum och med välordnade reveterade eller rödmålade smedsbostäder och uthus i slaggsten.

Samhällena
Några av bruken blev lite större samhällen med ibland runt 2 000 invånare. Några fick stadsprivilegier, Avesta 1641 och Säter 1642. Än äldre är den medeltida köpstädaden Hedemora som blev stad redan 1446. I städerna finns inbjudande och intressanta miljöer från den gamla tiden kvar.

Nu har Du fått en översiktlig bild av Nedre Dalälvens naturvärden och historia. Mer kan Du få reda på här på hemsidan www.neda.se, men framför allt genom besök i området. Välkommen!