Biosfärområde Kristianstads Vattenrike

Biosfärområde Kristianstads Vattenrike utnämndes som biosfärområde 2005. Området är tre gånger tre mil stort och sträcker sig över nästan hela Kristianstads kommun. Från skogen i norr, längs Helgeåns våtmarksområde och vidare ut i Hanöbukten. Området är artrikt, har ett välbevarat kulturlandskap med stora arealer inlandsstrandängar.
Här samarbetar biosfärkontoret med lantbrukare, ekoturismentreprenörer, föreningar och myndigheter i projekt som syftar till att både bevara och utveckla landskapet. Samarbetet med golfklubben i Åhus gynnar unika växter och insekter och öppnar sandmarkerna för vandrare och naturintresserade. Tranmatningen vid Pulken skyddar böndernas vårsådd och gör tranorna lätta att se för besökare. Målet är att värna om de ekologiska och kulturhistoriska värdena, men även att kunna utnyttja dessa på ett uthålligt och varsamt sätt – Bra för natur och människa.
Varje år lockas hundratusentals besökare till biosfärområdets besökscentrum naturum Vattenriket och områdets tjugotal besöksplatser ute i landskapet.
Att skapa attitydförändringar för ett hållbart samhälle är en viktig del av biosfärarbetet. I dag ses områdets våtmarker inte längre som vattensjuka utan vattenrika!

Kristianstads_Vattenrike

Vattenriket är bra för både natur och människa. Så brukar vi säga, men hur fungerar det egentligen i verkligheten? Med några exempel från Vattenriket beskrivs hur olika intressenter samverkar för att hitta lösningar som ger nytta på flera sätt. I filmen får vi till exempel se hur lantbrukare, tjänstemän och fågelintresserade samverkar kring tranor och att en golfbana kan vara till nytta för mycket mer än golfspel.

För mer information: www.vattenriket.kristianstad.se