Arkiv – dokument

Programkommitténs minnesanteckningar

Minnesanteckningar 20161115

Minnesanteckningar 20160831

Minnesanteckningar 20160616

Minnesanteckningar 20160225

 

Verksamhetsberättelser och verksamhetsplaner

Verksamhetsplan 2017

Verksamhetsplan 2016   Verksamhetsberättelse 2016

Verksamhetsplan 2015   Verksamhetsberättelse 2015

Verksamhetsplan 2014   Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsplan 2013   Verksamhetsberättelse 2013

 

Workshoprapporter

Workshoprapport 2015: Biosfärområden som konfliktlösande arenor

Workshoprapport 2014 : Sveriges biosfärområden som identitet och varumärke

Workshoprapport 2012 : Ecosystem Services in Biosphere Reserves

Workshoprapport 2010 : Ekosystemtjänster

Workshoprapport 2009 : Geografiska och pedagogiska verktyg för hållbar utveckling i praktiken

Workshoprapport 2008 : Biosfärområdenas utvecklingsfunktion

 

Konferenser 

Social Enterprise in Biosphere Reserves

NordMAB 2015

Annual report NordMAB_2016-17

 

Policydokument

MAB Strategy & Lima Action Plan 2016-2025

Ansvar och roller

Kriterier för kandidatstatus

Beskrivning av kandidatprocess

Biosfärområden och vindkraft

Rekommendation kring varumärke

Användning av logotype

 

Publikationer Biosfärprogrammet Sverige                                                      

Biosphere Reserves and the 2030 Agenda_Full report

Sveriges biosfärområden och Agenda 2030   Biosphere Reserves and the 2030 Agenda

Biosfärområdenas bildningsprocesser    Process of establishing Biosphere Reserves

Biosfärprogrammet                                     Swedish Biosphere Programme

Vägledning för att bilda biosfärområden

 

Publikationer Biosfärprogrammet internationellt

Seville Strategy

The Statutory Framework

Madrid Declaration

Madrid Action Plan

Guiding principles for Biosphere Reserve projects

UNESCO internal fundraising guidelines

Dialogue in Biosphere reserves

Making relationships last