Arkiv – dokument

Programkommitténs minnesanteckningar

Minnesanteckningar 20180827

Minnesanteckningar 20180531-0601

Minnesanteckningar 20180319

Minnesanteckningar 20180118

Minnesanteckningar 20171116

Minnesanteckningar 20170830

Minnesanteckningar 20170601

Minnesanteckningar 20170124

 

Verksamhetsplan och verksamhetsberättelser

Verksamhetsplan 2018

Verksamhetsberättelse 2017201620152014201320122011

 

Workshoprapporter

Biosfärområdenas styrelsekonferens 2017, 20162014

Workshoprapport 2015: Biosfärområden som konfliktlösande arenor

Workshoprapport 2014 : Sveriges biosfärområden som identitet och varumärke

Workshoprapport 2012 : Ecosystem Services in Biosphere Reserves

Workshoprapport 2010 : Ekosystemtjänster

Workshoprapport 2009 : Geografiska och pedagogiska verktyg för hållbar utveckling i praktiken

Workshoprapport 2008 : Biosfärområdenas utvecklingsfunktion

 

Konferenser 

Social Enterprise in Biosphere Reserves

NordMAB network meetings: 2017, 20162015

Annual reports NordMAB: 2017-182016-17

 

Policydokument

MAB Strategy & Lima Action Plan 2016-2025

Lima Action Plan – Vägledning för biosfärområden

Seville Strategy

The Statutory Framework

Kriterier för kandidatstatus

Beskrivning av kandidatprocess

Rekommendation kring varumärke

Användning av logotype

Biosfärområden och vindkraft

 

Publikationer Biosfärprogrammet Sverige                                                      

Biosphere Reserves and the 2030 Agenda_Full report

Sveriges biosfärområden och Agenda 2030       Biosphere Reserves and the 2030 Agenda

Biosfärområdenas bildningsprocesser                Process of establishing Biosphere Reserves

Biosfarprogrammet Sverige                                   Swedish Biosphere Programme

Vägledning för att bilda biosfärområden

 

Publikationer Biosfärprogrammet internationellt

Dialogue in Biosphere reserves

Making relationships last

Madrid Declaration

Madrid_Action_Plan (2008-2013)

Guiding principles for Biosphere Reserve projects

UNESCO internal fundraising guidelines