Arkiv – biosfärområden

Aktuella handlingar

Biosphere Reserve Nomination form, 2013, eng (doc) (pdf)

10-årsutvärdering, 2013, svenska (doc) (pdf)    Periodic Review Form, 2013, eng (doc) (pdf)

 

Nomineringshandlingar till Unesco

Kristianstads Vattenrike

Vänerskärgården med Kinnekulle

Älvlandskapet Nedre Dalälven

Blekinge Arkipelag

Östra Vätterbranterna

 

10-årsutvärdering

Kristianstads Vattenrike

Vattenriket – 10 år som Biosfärområde

 

 

Förstudierapporter

Förstudie Vänerskärgården med Kinnekulle

Förstudie Blekinge Arkipelag

Förstudie Östra Vätterbranterna

Förstudie Östra Vätterbranterna Bilagor

Förstudie Voxnadalen

Förstudie Vindelälven-Juhtatdahka

Förstudie Vindelälven-Juhtatdahka Bilagor