Arkiv – biosfärområden

Aktuella handlingar

Biosphere Reserve Nomination form, 2013, eng (doc) (pdf)

10-årsutvärdering, 2013, svenska (doc) (pdf)    Periodic Review Form, 2013, eng (doc) (pdf)

 

Nomineringshandlingar till Unesco

Kristianstads Vattenrike,                         Kristianstads Vattenrike Eng version, Appendices Eng

Vänerskärgården med Kinnekulle,        Vänerskärgården med Kinnekulle Eng version

Älvlandskapet Nedre Dalälven,              Älvlandskapet Nedre Dalälven Eng version

Blekinge Arkipelag,                                   Blekinge Arkipelag Eng version

Östra Vätterbranterna,                            Östra Vätterbranterna Eng version

 

10-årsutvärdering

Kristianstads Vattenrike

Vattenriket 10 år som biosfärområde

 

 

Förstudierapporter

Vänerskärgården med Kinnekulle

Blekinge Arkipelag

Östra Vätterbranterna

Voxnadalen

Vindelälven-Juhtatdahka