Följ med oss till Unescos biosfärområde Appennino Tosco Emiliano

Vill du lära dig mer om hållbar besöksnäring i Italien? Är du nyfiken på att knyta nya kontakter som kan leda till samarbeten, nya affärsidéer och utveckling av hållbara innovationer? Följ med oss på studieresa till Unescos Biosfärområde Appennino Tosco Emiliano i Italien! Här får du uppleva Agritourismo samt spännande möten med företagare och samhällsentreprenörer som drivs av att lösa utmaningar för att bidra till en hållbar framtid.

Datum: 16-19 oktober

Se hela programmet här: Studieresa_Appennino_Tosco_Emiliano

Programkommittén vill nominera två nya biosfärområden till Unesco för bedömning 2019

Vindelälven-Juhtatdahka och Voxnadalen har goda förutsättningar för att bli biosfärområden. De båda biosfärkandidatområdena har presenterat sitt arbete för den nationella Programkommittén som anser att båda områdena redan visat stora framsteg och har alla förutsättningar att utvecklas vidare som modellområden för hållbar utveckling. Områdena är unika till sina karaktärer och bidrar väl till det svenska biosfärprogrammet. Båda områdenas ansökningshandlingar är mycket väl genomarbetade och uppfyller de krav och rekommendationer som Unesco uppställer för ett biosfärområde.

Programkommittén rekommenderar att biosfärkandidaterna nomineras till Unesco av Sveriges regering i september.

Delta i Biosfärutmaningen 2018

Biosfärutmaningen riktar sig till förskolor och grundskolor i Unescos biosfärområden.  Tema för årets Biosfärutmaning är Min plats i Biosfären*.

 

Utmaningen innebär i år att skolklasser visar upp en favoritplats i sitt biosfärområde. Platsen kan vara ett ställe som är viktig för eleverna. En plats där man kan hämta ny energi, får lugn och ro, eller ett ställe där man får busa o tävla så mycket man vill! Tillsammans kommer klasserna att visa upp ett helt gäng vackra, härliga och häftiga platser som finns i biosfärområden runt om i världen.

Vill du veta mer? Ladda ner mer information om årets Biosfärutmaning här >>

Qvarnstensgruvan i Lugnås inspirerar biosfärområde i Italien

Pia Åkesson, ordf. Qvarnstensgruvan i Lugnås
Foto: Johanna MacTaggart

Biosfärområde Appennino Tosco Emiliano, Italien, sökte inspiration från andra biosfärområden i Europa. Samhällsentreprenörer i Wales, Scotland och Sverige bjöds in för att berätta om sin verksamhet för lokala näringsidkare som alla var nyfikna på att lära sig mer om näringslivets roll i ett internationellt modellområde för hållbar utveckling – ett Unesco Biosfärområde. Qvarnstensgruvan i Lugnås lyftes fram som gott exempel. Workshopen samlade ca 70 personer från det lokala näringslivet som tillsammans pratade om näringslivets roll i biosfärområdet, liksom möjligheter att använda och samtidigt stärka Unescoutnämningen. Läs mer… Read More

Utbyte av erfarenheter berikar

Konferensblock och penna

Den 26-27 september 2017 hölls den årliga konferensen för biosfärområdenas styrelser. Biosfärområde Vänerskärgården med Kinnekulle var värd för mötet som syftar till att ge möjlighet för erfarenhetsutbyte och inspirerande samtal som sammantaget utvecklar biosfärområdenas arbete. I konferensrapporten kan du ta del av senaste nytt från biosfärområdena och biosfärkandidatområdena.

Stort internationellt intresse kring satsning på förnybar energi

Foto konferensdeltagare

Förnybar energi i biosfärområden stod i fokus på en konferens som arrangerades den 11-12 september i Biosfärområde Bliesgau, ca 20 mil söder om Frankfurt i Tyskland. Biosfärområden från hela världen deltog tillsammans med representanter från Unescos högkvarter i Paris. Mariestads kommun var inbjudna för att presentera satsningen på Test- och demonstrationsplats Mariestad. På plats för uppdraget fanns Ulrika Lindahl, projektledare och Thomas Johansson, samhällsbyggnadschef. Satsningen väckte stort intresse och det är ingen tvekan om att Mariestads modellområde är unik till sitt innehåll. Läs mer… Read More

Ny vägledning för biosfärområden

Lima Action Plan Vägledning för biosfärområden

Lima Action Plan är en global handlingsplan för biosfärprogrammet. Nu finns en vägledning för biosfärområden i Sverige som beskriver övergripande mål och förväntade effekter liksom specifika uppgifter för biosfärområdena och hur resultaten mäts. Vägledningen har tagits fram som stöd för biosfärkoordinatörer och biosfärområdenas ledningsfunktioner i deras dagliga arbete för att utveckla biosfärområdet inom ramen för Unescoutnämningen. Du kan ladda ner vägledningen HÄR