Qvarnstensgruvan i Lugnås inspirerar biosfärområde i Italien

Pia Åkesson, ordf. Qvarnstensgruvan i Lugnås
Foto: Johanna MacTaggart

Biosfärområde Appennino Tosco Emiliano, Italien, sökte inspiration från andra biosfärområden i Europa. Samhällsentreprenörer i Wales, Scotland och Sverige bjöds in för att berätta om sin verksamhet för lokala näringsidkare som alla var nyfikna på att lära sig mer om näringslivets roll i ett internationellt modellområde för hållbar utveckling – ett Unesco Biosfärområde. Qvarnstensgruvan i Lugnås lyftes fram som gott exempel. Workshopen samlade ca 70 personer från det lokala näringslivet som tillsammans pratade om näringslivets roll i biosfärområdet, liksom möjligheter att använda och samtidigt stärka Unescoutnämningen. Läs mer… (mer…)

Utbyte av erfarenheter berikar

Konferensblock och penna

Den 26-27 september 2017 hölls den årliga konferensen för biosfärområdenas styrelser. Biosfärområde Vänerskärgården med Kinnekulle var värd för mötet som syftar till att ge möjlighet för erfarenhetsutbyte och inspirerande samtal som sammantaget utvecklar biosfärområdenas arbete. I konferensrapporten kan du ta del av senaste nytt från biosfärområdena och biosfärkandidatområdena.

Stort internationellt intresse kring satsning på förnybar energi

Foto konferensdeltagare

Förnybar energi i biosfärområden stod i fokus på en konferens som arrangerades den 11-12 september i Biosfärområde Bliesgau, ca 20 mil söder om Frankfurt i Tyskland. Biosfärområden från hela världen deltog tillsammans med representanter från Unescos högkvarter i Paris. Mariestads kommun var inbjudna för att presentera satsningen på Test- och demonstrationsplats Mariestad. På plats för uppdraget fanns Ulrika Lindahl, projektledare och Thomas Johansson, samhällsbyggnadschef. Satsningen väckte stort intresse och det är ingen tvekan om att Mariestads modellområde är unik till sitt innehåll. Läs mer… (mer…)

Ny vägledning för biosfärområden

Lima Action Plan Vägledning för biosfärområden

Lima Action Plan är en global handlingsplan för biosfärprogrammet. Nu finns en vägledning för biosfärområden i Sverige som beskriver övergripande mål och förväntade effekter liksom specifika uppgifter för biosfärområdena och hur resultaten mäts. Vägledningen har tagits fram som stöd för biosfärkoordinatörer och biosfärområdenas ledningsfunktioner i deras dagliga arbete för att utveckla biosfärområdet inom ramen för Unescoutnämningen. Du kan ladda ner vägledningen HÄR.

Frukostseminarium på Biosfärdagen 2 juni

karta på biosfärområden i sverige

På Biosfärdagen 2 juni bjuder Svenska Unescorådet in till frukostseminarium för att diskutera hur Unescos biosfärområden bidrar till att uppnå de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030. Seminariet baseras på Naturvårdsverkets rapport om Unescos biosfärområden i Sverige och deras bidrag till de globala hållbarhetsmålen. Det blir också tillfälle för diskussion om åtgärder för att stärka Unescos biosfärområden i Sverige. I seminariet deltar Mats Djurberg, generalsekreterare för Svenska Unescorådet, Johanna Mac Taggart, Nationell koordinator för Unescos biosfärprogram i Sverige, Lisen Schultz, Forskare, Stockholm Resilience Centre och författare av Naturvårdsverkets rapport samt Markus Larsson, Programchef för Klimat och miljö, tankesmedjan Fores.

Tid och plats:

Fredagen den 2 juni klockan 9:00 – 10:30

Svenska Unescorådet, Tegelbacken 2, Stockholm (mitt emot Sheraton)

Kaffe, te och frukostmackor serveras från klockan 8:30

Anmälan till Svenska Unescorådet krävs.

Älvlandskapet – Fem år som biosfärområde

Logga färg svensk_liten

Det är drygt fem år sedan Älvlandskapet Nedre Dalälven utnämndes till Biosfärområde och fick uppdraget att utveckla lokala lösningar på globala utmaningar. I Biosfärområdets sammanställning av verksamhetens första fem år lyfts det viktiga arbetet utifrån särskilda fokusområden. läs om biosfärambassadörer, myggbekämpning, hållbar turism, fiskevård och mycket mer: Verksamhet fem år som biosfärområde

 

Internationellt utbyte med fokus på hållbart företagande

Koffa - lokal sägen i Vänern

Koffa – lokal sägen kring Vänern

Skärgårdshavet i Finland lyfte goda exempel från Biosfärområde Vänerskärgården med Kinnekulle som inspiration för lokala företagare. Hållbar utveckling är en drivkraft som föder innovation som skapar förutsättningar för vår gemensamma framtid. Hållbart företagande stod i fokus på… Läs mer

(mer…)

Ny rapport visar Biosfärområdenas bidrag till att genomföra Agenda 2030

karta på biosfärområden i sverige

Naturvårdverket har tagit fram en rapport med syfte att undersöka hur Unescos Biosfärprogram kan bidra till arbetet med Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling i Sverige samt att identifiera tillvägagångssätt för att stärka och utveckla Biosfärprogrammet i Sverige på nationell nivå. Sveriges biosfärområden och Svenska Unescorådet har medverkat i arbetet med rapporten. Du kan ladda ner hela rapporten här: www.naturvardsverket.se/978-91-620-6742-7

Populärversion på svenska: Sveriges biosfärområden och Agenda 2030 och på engelska:Biosphere Reserves and the 2030 Agenda